Odpovědi na otázky Týdeníku Kroměřížska

Zveřejňuji své odpovědi, které vyšly v Týdeníku Kroměřížska v průběhu ledna.

Jak hodnotíte investiční plán Kroměříže na rok 2021?

Bylo by laciné nějak silně kritizovat. Rozpočet včetně investic byl sestavován v době, kdy šlo vlivem událostí spojených s covidem jen velmi obtížně plánovat. Pro vedení města a úředníky tak muselo být poměrně složité rozpočet sestavovat. Na druhou stranu jsem rozpočet nepodpořil, protože vedení města dlouhodobě nejeví zájem debatovat o investičních prioritách města s opozicí (snad až jen do určité míry na piráty). Je také nutné vnímat to, že v plánu investic se logicky odráží zřejmě ne zrovna rychlá příprava projektů města a ne zcela správné nastavení priorit.

Které projekty Kroměříže podle Vás měly být řešeny?

Za největší problém města obecně považuji dopravu. Myslím, že kdokoliv, kdo se po městě občas pohybuje kolem třetí hodiny odpolední, zaznamená kolony aut na Hulínské nebo Kojetínské. Silniční most přes Moravu nemá prakticky žádnou alternativu již dlouho (až na komplikované objíždění celého města po dálnici). Kojetínské ulici se šlo dříve vyhnout kolem psychiatrické léčebny, tato alternativa je po rozhodnutí rady bohužel také minulostí. Tento problém není jen o komfortu řidičů, ale i třeba o rychlosti průjezdu sanitek a dalších souvislostech. Vybudování alternativních komunikací se mi tak jeví jako nutnost. Druhý most byl v programech mnoha stran (tyto strany by měly v zastupitelstvu dohromady nadpoloviční většinu), u ČSSD již minimálně třetím volebním obdobím. Nezaznamenal jsem u těchto stran, pokud skončily v koalici, že by měly nějakou potřebu téma mostu nějak více akcentovat. Nejde jen o silnice. Když koaliční zastupitelka Janoušková požadovala vybudování chodníku na Lutopecké, odpovědí od radních její vlastní koalice jí bylo, že tam jsou pozemky arcibiskupství. Nebylo složité zjistit, že v daném místě žádný pozemek arcibiskupství není. Nedávno město vybudovalo krásný odpočinkový okruh, ale dostat se na něj např. z Oskoli nebo Dolních Zahrad pěšky jinak než přes Podzámku, která je ne vždy otevřená, je taktéž velmi komplikované.

Je investiční aktivita Kroměříže v tomto volebním období uspokojivá?

Nedá se říct, že by neproběhly vůbec žádné investice. Ale jsou to většinou taková malá milá vylepšení, nic velkého a zásadního pro většinu občanů. Asi nejlepší odpověď na tuto otázku dá propagační materiál nejsilnější radniční strany, „Nezávislých“. V roce 2018 nám sliboval každý rok zahájení jedné velké investice (2019 parkovací dům, 2020 sportovní hala, 2021 startovací byty a 2022 velké změny v MHD). Stěží se začlo v roce 2020 s parkovacím domem, nějaké změny se staly i v MHD (nevím, zda by se daly označit jako „velké“). Takže není uspokojivá, a to ani podle měřítek, které s na sebe nastavily koaliční strany.