spd

SPD – strana k ohlupování lidí

Článek původně vyšel v Haló novinách.

SPD patří k nejkomičtějším, možná k nejtragikomičtějším, subjektům na politické scéně v ČR. Zakladatel protimigrační strany, Tomio Okamura, má sice moravsko-japonský původ, ale z Japonska do ČR zdrhl podle vlastních slov jen proto, že se tam nezvládl uživit. Takže typický ekonomický migrant. Pikantní je, že v roce 2008 byl Okamura ambasadorem Evropského roku multikulturního dialogu.

Pokračování textu

jsme-fer

Odpověď na dotaz iniciativy Jsme fér

V průběhu srpna mi dorazil dotaz od iniciativy Jsme fér ohledně mého postoje ke svazkům homosexuálů a k případnému uzákonění jejich vstupu do manželství. V době odpovědi jsem ještě netušil, že budu zastupovat naši krajskou lídryni Marii Pěnčíkovou v živé online vysílané debatě na toto téma (z debaty je dostupný záznam). Stručně řečeno, můj názor je takový, že pro homosexuální svazky existují určitá nesmyslná omezení, která je třeba odstranit. Na druhou stranu si nejsem jist, zda plné postavení na roveň manželství je tou nejsprávnější cestou. Povolení homosexuálních manželství také neřeší problém dalších menšin, jako např. polyamoristů.

Pokračování textu

Logo SOS student

Boj proti školnému

Článek byl napsán pro webový sborník k 100. výročí založení komunistické strany v Československu. Ve sborníku je dostupný na adrese https://www.ksc100let.cz/boj-proti-skolnemu/.

Po roce 1989 se v naší zemi opakovaně objevovaly snahy zavádět školné. Školné komunisté odjakživa vnímali jako sociální síto, které komplikuje či zcela znemožňuje sociálně slabým mladým lidem studovat školu odpovídající jejich nadání.

Bylo iniciativou především komunistů, že vznikla iniciativa SOS student. Ta se kromě školného zabývala i otázkami jako kolejné nebo práva učňů.

Pokračování textu

Boj proti radaru

Článek byl napsán pro webový sborník k 100. výročí založení komunistické strany v Československu. Ve sborníku je dostupný na adrese https://www.ksc100let.cz/boj-proti-radaru/.

V roce 2006 začaly na veřejnost pronikat informace, že vláda ČR nabízí nabízí vládě USA věnovat nějaké území v ČR pro stavbu vojenské základny. A to dokonce k protiraketové obraně. Tuto základnu, která se obvykle umísťuje v neosídlených oblastech, chtěli postavit v ne zrovna málo osídlených Brdech. Jednání v tajnosti započla již Paroubkova vláda. Je tragikomické, že Paroubek sám začal později vystupovat proti základně. Paroubkovo pokrytectví vyšlo v plné míře najevo v roce 2013.

Pokračování textu

Odpor proti Zákonu na ochranu republiky

Článek byl napsán pro webový sborník k 100. výročí založení komunistické strany v Československu. Ve sborníku je dostupný na adrese https://www.ksc100let.cz/odpor-proti-ochrane-republiky/.

„Zákon na ochranu republiky předpisuje: občané Československé republiky, tvoje pohyby, tvá řeč, tvoje písmo, tvé činy, to vše smí být jen prostřední, šedé, nicotné… Jsme dědici nejen programu sociálně demokratického, ale také měšťácké svobodomyslnosti.“

Edmund Burian, poslanec KSČ

„Chcete-li doopravdy chrániti republiku, musíte na to jíti trochu jinak, musíte voliti docela jinou cestu, než tu, na kterou jste dnes vešli s obuškem a osidlem.“

Jaroslav Rouček, poslanec KSČ

Krátce po vzniku ČSR se moci ujala pravicovější část sociální demokracie spolu s pravicovými agrárníky. Tato ideově nepříliš sourodá koalice v roce 1922 připravovala, zpočátku v utajení, zákon na ochranu republiky. Návrh obsahoval jak smysluplná ustanovení proti snahám obnovit monarchii, tak tvrdé tresty za bagatelní slovní trestné činy, jako urážka prezidenta nebo hrubá neslušnost k ústavnímu činiteli.

Pokračování textu