Odpověď na dotaz ohledně městských nákupů elektřiny

elek_25V Týdeníku Kroměřížska opět vyšla informace, ve které byly zmíněny i mé vyjádření. Pro úplnost přidávám své vyjádření kompletně.

Dostal jsem informaci tohoto znění:

…u elektřiny KM nezajistil v předstihu uzavřít smlouvy na dodávky elektřiny pro obec KM a je to velký problém – VAK, radnice a ostatní neměli nic v předstihu nasmlouvané a teď přijde navýšení o cca 20-30 mil Kč na rok.

Podle vyjádření místostarosty Krejčíře je spotřeba roční elektro přibližně 19 mil Kč. Dodavatel vzešel z burzy. K navýšení dojde ale tak jako u jiných energií a v jiných městech a informace není pravdivá.

Můžete reagovat na tyto informace a přidat svůj názor na řešení nákupu energií přes burzu?

Pokud se dívám na rozpočet města na tento rok, elektrická energie v něm netvoří ani 10 milionů. Tvrzení místostarosty Krejčíře o ceně roční spotřeby města a organizací s ním spojených, které zopakoval dnes na zastupitelstvu, se tak jeví jako realistická a navýšení uváděné Vaším zdrojem realistické už méně. Tvrzení města o nákupu energií na energetické burze PXE dosvědčuje i registr smluv. Váš zdroj také uvádí, že by takové navýšení představovalo velký problém – ovšem v skoro miliardovém rozpočtu města je nějakých 30 milionů spíše komplikace, rozhodně ne nějaký neřešitelný velký problém.

Faktem je, že rozpočet města na rok 2022 předpokládá růst nákladů na elektřinu (např. největší položka ohledně elektřiny KU 5154) o 287 %, jak jsem upozorňoval i při schvalování rozpočtu, kdy jsem se zároveň dotazoval, zda obchodování na burze skutečně přineslo úspory. Údajně ano.

Nicméně hodnota celkové částky za energii není údaj, z kterého lze bez dalších údajů posoudit výhodnost nákupu města. Podstatná je cena za kWh, kterou momentálně nemám k dispozici. Teprve tu lze porovnávat např. s jinými městy.

Co se týče mého názoru na nákup přes burzu, musím konstatovat, že nejsem odborníkem na obchod s elektřinou. V současné dynamické době je pro laika velmi těžké určit, jak vybrat nejvýhodnějšího dodavatele. Mnozí, kteří si ještě donedávna mysleli, jak mají nákup elektřiny skvěle zajištěný, přišli o dodavatele a museli přejít k novému s diametrálně odlišnými cenami. Město by se tak o nákupu elektřiny mělo radit s odborníky na danou problematiku a hledat řešení, které by pro město bylo z dlouhodobého hlediska nejlevnější.

Je také na zvážení, zda při rostoucích cenách energií nezvážit určité úspory. Např. na jednu stranu chápu, že bruslení pod širým nebem se těší zájmu veřejnosti, na druhou stranu předpokládám, že při současných teplotách to je dost velký energožrout…