O co usiluji

Devatero osobních priorit pro parlamentní volby 2017

 1. Konec žebráckých mezd – je nutno vytvořit tlak na zvyšování mezd tím, že se minimální mzda bude zvyšovat nejméně o 1000 Kč ročně; usilovat o přiblížení mezd k Německu
 2. Ne zvýhodňování náboženství a ne náboženskému extremismu – musí být zdaněny církevní „restituce“, musí být omezeno štědré dotování církví, náboženský extremismus jakéhokoliv náboženství musí být monitorován a tvrdě potírán
 3. Zastavme dotování nejbohatších z našich daní – není možné, aby dále pokračovala praxe, že největšími příjemci dotací budou ti nejbohatší – Babiš, Zemek, Červenka, katolická církev; dále je nutné tvrdě kontrolovat, zda dotace nejsou zneužívány
 4. Omezme byrokracii a zbytečné zákazy – EET, zákazy kouření, tvrdé stíhání lehkých drog i při použití k léčení a mnoha dalšího nás dennodenně až zbytečně omezuje; regulujme tedy tam, kde to má smysl, a ne tam, kde to jen buzeruje; úředníci musí sloužit lidem, ne papírům
 5. Daně nechť platí zejména ti, kterým stát umožnil prosperitu – vysoká DPH a nízké daně z příjmu nejbohatších naší zemi skutečně nepomáhají; je třeba výrazně snížit DPH na základní životní potřeby a daň z příjmu chudších vrstev; oproti tomu daně z příjmu nejbohatších zvýšit
 6. Veřejné služby dostupné a kvalitní – školství, zdravotnictví, doprava a další musí být bezplatné; zároveň musí být kladen důraz na zlepšování kvality; učitelé i lékaři musí pracovat moderními metodami ve prospěch žáka či pacienta; důsledná kontrola kvality služeb
 7. Sdílení informací nemůže být zločinem – je nutno dekriminalizovat nekomerční sdílení; odstranit absurdní autorské poplatky typu „za prázdný nosič“
 8. Cesta války je vždy špatná cesta – rozpuštění či vystoupení z NATO nebo alespoň změna jeho politiky na neagresivní; ukončení vojenské spolupráce s brutálními totalitami podporující náboženský extremismus – zejména se Saúdskou Arábií
 9. Sociálně nejzranitelnější nenechat na ulici – to znamená zvyšování důchodů, dávek pro matky samoživitelky, sociálních stipendií apod. dávek a udržování důstojné životní úrovně těchto skupin

V obecně politické rovině

 • demokratická společnost včetně přímé demokracie
 • zvyšování zaměstnanosti a zlepšování podmínek zaměstnanců
 • omezení byrokracie a zbytečných zákazů
 • zlepšování podmínek pro podnikání
 • posilování veřejného sektoru v ekonomice
 • snižování nepřímých daní
 • zlepšování životního prostředí
 • otevření diskuze o legalizaci léčivých drog

Na krajské úrovni

 • zlepšování oborové nabídky škol v návaznosti na možnost pracovního uplatnění
 • zpřehlednění a zefektivnění dotačního systému, minimum výjimek, omezení dotací pro církve a podnikatelské aktivity
 • požadovat příchod zkušeného vedení do průmyslové zóny
 • investice do školství, silniční sítě a zdravotnictví jako rozpočtové priority
 • otevřený a transparentní kraj

Odborná orientace

 • školství, mládež, sport
 • zaměstnanost
 • média a internet