O co usiluji

Osobní priority pro parlamentní volby 2021

 1. Zabránit dopadu zadlužení ČR na nižší a střední vrstvy vyšším zdaněním bohatých
 2. Válka byrokracii a zbytečným omezením
 3. Postih lichvářů a narovnání exekucí
 4. Mzdy dále od Indie a blíže Německu
 5. Aby nájem nesežral většinu platu – státní podpora obecní bytové výstavby, boj se spekulanty
 6. Ne vojenské spolupráci s Tureckem, USA a Saúdskou Arábií – pryč z NATO
 7. Funkční doprava a kvalitní veřejné služby
 8. Nenechat uhlobarony zlikvidovat planetu
 9. Zlepšit život sociálně nejzranitelnějších
 10. Dotace na prospěšné věci, ne na přivýdělek zbohatlíků
 11. Dát přednost dostupnosti informací před kopírovacím monopolem
 12. Rozhodování na radnice, ne na fary

Priority pro Zlínský kraj 2020

 • zachování dostupné zdravotní péče v celém kraji, záchrana ohrožených oddělení nemocnic, odmítnutí megalomanských staveb
 • požadovat příchod zkušeného managementu do průmyslové zóny, který připraví atraktivní nabídku pro potenciální investory tak, aby byla zóna urychleně zaplněna a kraj nemusel vracet dotace
 • zpřehlednění a zefektivnění dotačního systému, minimum výjimek, omezení dotací pro církve a podnikatelské aktivity, ne vyhazování peněz na nesmyslné dotační projekty
 • racionalizace dopravy v kraji, omezení chaosu s jízdenkami
 • zlepšování oborové nabídky škol v návaznosti na možnost pracovního uplatnění, důsledný dohled, aby výuka měla smysl pro budoucí uplatnění žáků
 • investice do zdravotnictví, školství, sociálních služeb a silniční sítě a jako rozpočtové priority
 • otevřený a transparentní kraj

Devatero osobních priorit pro parlamentní volby 2017

 1. Konec žebráckých mezd – je nutno vytvořit tlak na zvyšování mezd tím, že se minimální mzda bude zvyšovat nejméně o 1000 Kč ročně; usilovat o přiblížení mezd k Německu
 2. Ne zvýhodňování náboženství a ne náboženskému extremismu – musí být zdaněny církevní „restituce“, musí být omezeno štědré dotování církví, náboženský extremismus jakéhokoliv náboženství musí být monitorován a tvrdě potírán
 3. Zastavme dotování nejbohatších z našich daní – není možné, aby dále pokračovala praxe, že největšími příjemci dotací budou ti nejbohatší – Babiš, Zemek, Červenka, katolická církev; dále je nutné tvrdě kontrolovat, zda dotace nejsou zneužívány
 4. Omezme byrokracii a zbytečné zákazy – EET, zákazy kouření, tvrdé stíhání lehkých drog i při použití k léčení a mnoha dalšího nás dennodenně až zbytečně omezuje; regulujme tedy tam, kde to má smysl, a ne tam, kde to jen buzeruje; úředníci musí sloužit lidem, ne papírům
 5. Daně nechť platí zejména ti, kterým stát umožnil prosperitu – vysoká DPH a nízké daně z příjmu nejbohatších naší zemi skutečně nepomáhají; je třeba výrazně snížit DPH na základní životní potřeby a daň z příjmu chudších vrstev; oproti tomu daně z příjmu nejbohatších zvýšit
 6. Veřejné služby dostupné a kvalitní – školství, zdravotnictví, doprava a další musí být bezplatné; zároveň musí být kladen důraz na zlepšování kvality; učitelé i lékaři musí pracovat moderními metodami ve prospěch žáka či pacienta; důsledná kontrola kvality služeb
 7. Sdílení informací nemůže být zločinem – je nutno dekriminalizovat nekomerční sdílení; odstranit absurdní autorské poplatky typu „za prázdný nosič“
 8. Cesta války je vždy špatná cesta – rozpuštění či vystoupení z NATO nebo alespoň změna jeho politiky na neagresivní; ukončení vojenské spolupráce s brutálními totalitami podporující náboženský extremismus – zejména se Saúdskou Arábií
 9. Sociálně nejzranitelnější nenechat na ulici – to znamená zvyšování důchodů, dávek pro matky samoživitelky, sociálních stipendií apod. dávek a udržování důstojné životní úrovně těchto skupin

V obecně politické rovině

 • demokratická společnost včetně přímé demokracie
 • zvyšování zaměstnanosti a zlepšování podmínek zaměstnanců
 • omezení byrokracie a zbytečných zákazů
 • zlepšování podmínek pro podnikání
 • posilování veřejného sektoru v ekonomice
 • snižování nepřímých daní
 • zlepšování životního prostředí
 • otevření diskuze o legalizaci léčivých drog

Na krajské úrovni

 • zlepšování oborové nabídky škol v návaznosti na možnost pracovního uplatnění
 • zpřehlednění a zefektivnění dotačního systému, minimum výjimek, omezení dotací pro církve a podnikatelské aktivity
 • požadovat příchod zkušeného vedení do průmyslové zóny
 • investice do školství, silniční sítě a zdravotnictví jako rozpočtové priority
 • otevřený a transparentní kraj

Odborná orientace

 • školství, mládež, sport
 • zaměstnanost
 • média a internet