Městská kulturní zařízení jen pro vybrané skupiny občanů?

15095027_1711425749099276_2845905103754736335_nZ posledního vyjádření starostky Valašských Klobouk Olšákové a některých zpráv v médiích začíná být konečně jasné, proč vlastně v Kloboukách nemohl být plánovaný koncert kapel Root a Törr. Pojďme si tedy celou story převyprávět s pochopením motivací jednotlivých aktérů.

Agentura si pronajala kulturní dům v Kloboucích na koncert. Podle toho, co tvrdí Olšáková, jen pro kapelu Törr. Dobrá, věřme paní starostce, nejen v této věci. Podle starostky to byla právě později přidaná kapela Root, která vzbudila největší emoce. Za paní starostkou přišel pan farář a možná nějací jím poštvaní farníci, kteří nechtěli, aby v kulturním domě hráli zlí satanisté. Paní starostka si to nechtěla rozházet s církví, aby církev proti ní nedělala mítinky v kostelích (v čemž je na Valašsku úspěšná – hejtmanem je lidovec Čunek), tak šla za ředitelem kulturního domu, aby akci přehodnotil. Pan ředitel si to nechtěl rozházet s paní starostkou, protože paní starostka je jako hlava městské rady v podstatě jeho nadřízená. Tak šel za pořádající agenturou, aby ta akci přehodnotila. Agentura si to nechtěla rozházet s ředitelem kulturního domu, aby v kulturním domě mohla dělat další koncerty a tak se dohodla na zrušení pronájmu. Klidně budu věřit paní starostce, že nikde nebyl žádný nátlak, nikde silná slova. Ale po dobrém to jde někdy lépe než po zlém, že, a výsledky jsou naprosto stejné.

Zrekapitulujme si tedy tyto výsledky: Výhra pro netolerantní část náboženské veřejnosti. Možná zkalená protiúderem metalistů a zastánců tolerance, kteří podepisují internetovou petici proti koncertu křesťanské kapely Adorare. Velké naštvání pro metalové fanoušky. Netečnost těch, co se stejně nikdy o veřejné dění nezajímají. A kroucení hlavou zbytku veřejnosti a otázky, jak moc chtějí a mohou netolerantní katolíci omezovat zbytek společnosti.

Již jsem zmínil internetovou petici. Petice má v době psaní tohoto textu 2083 podpisů a stále přibývají. I já jsem ji podepsal. Ne, že by mi vadily koncerty křesťanských kapel (pokud tedy nejsou účelově dotované z veřejných peněz). Ale chápu petici jako pokus poukázat na absurditu zakazování koncertů. Paní starostka se totiž odvolává na majoritu křesťanských obyvatel. Před touto peticí jsem neslyšel o petici ateistů, kteří by např. ve většinově ateistickém městě chtěli zakázat křesťanský koncert. Prostě na něj nejdou. V Kroměříži bývá festival duchovní hudby Forfest a ani by mě nenapadlo proti tomu protestovat, naopak. I když křesťanství v žádném případě neobdivuji (a některé pasáže z Bible považuji za přímo zvrácené), jsem rád, že do města přijedou návštěvníci, třeba zcela opačně zaměření než já. Část katolíků a paní Olšáková zřejmě podobný přístup nemá.

Co bych tedy doporučoval každému starostovi, až za ním přijde pan farář a bude proti konání metalového koncertu? Velmi slušně mu říci: ,,Pane faráři, já věc prověřím.ˮ Pak se podívat na internet a zjistit, zda se po koncertu kapely v jiných městech vyskytly nějaké závažné problém. Nakonec zavolat panu farářovi: ,,Pane faráři, všechno jsem prověřil, neobjevil jsem žádné zprávy, že by po jakémkoliv koncertě kapely Root následovalo nějaké znásilňování panen, poškozování kostelů nebo znesvěcování hřbitovů nebo něco podobného. Pokud máte přesto obavy, prohodím slovo s policií, zda by vám ke kostelu nemohli postavit nějakého strážníka. I fanoušci kapely Root jsou občané města, platí daně a mají právo užívat kulturní zařízení města. Ten chodník, co vede ke kostelu, se musí občas opravit a město na akci nepřispívá, naopak agentura zaplatí městskému zařízení nájem.ˮ

Ke koncertu mělo potřebu vyjádřit se i vedení blízké obce, Vlachovic, které se postavilo za Olšákovou. Píší něco o tom, že texty kapel vyzývají k pálení křížů, kostelů a hanobení křesťanů, ani se nenamáhají napsat, ve které písni, aby si čtenář ne zcela obeznámený s texty Root mohl tvrzení snadno ověřit. Nu což, jsou snad texty v Bibli, kde jako vzor víry prezentována ochota zabít vlastního syna, lepší? Nebo hanobení nevěřících v novozákonním Zjevení Janově, kde se píše, že si zaslouží skončit v jezeře, kde hoří oheň a síra? Ještě větší žvást je tvrzení, že nechtějí akce, které lidi rozdělují, ale akce, které lidi spojují – nejvíc lidi rozdělí a poštve proti sobě to, když části z nich akce zakážete kvůli jiné skupině lidí.

Trochu mě zamrzelo, že část lidí označila jednání kloboucké radnice za komunistické manýry. Ano, nepopírám, že část komunistů za minulého režimu omezovala koncerty. I když třeba kapele Törr jen na půl roku a kapela se za to nakonec dočkala omluvy, ještě relativně dlouho před listopadem 1989, jak si každý může ověřit na webu kapely. Že se kapely dočkají omluvy od funkcionářů Klobouk, silně pochybuji. Dnes komunisté nejsou v Kloboukách vůbec v zastupitelstvu. Za to jsou v radě města Jaroměře, kde se na městských pozemcích koná festival Brutal Assault, kde Root několikrát hráli. V době, kdy se festival konal v Jaroměři poprvé, měla Jaroměř dokonce komunistického místostarostu. Takže ať si každý udělá sám obrázek o tom, kdo chce dnes omezovat a zakazovat hraní kapel a kdo naopak pro hudbu něco udělal…