Články

Malý příspěvek k filozofii soch a památníků

Na zastupitelstvu 9. 12. ve městě vládnoucí koalice snažila prosadit do rozpočtu vybudování sochy Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. To se jí pro společný odpor opozičních KSČM a zelených i koaliční ex-socdem Sehnalové nepodařilo. K problematice jsem se tehdy pouze krátce vyjádřil na svém facebooku. Protože jde o problematiku komplikovanou, delší dobu jsem pracoval na podrobnějším článku, který by mé názory osvětlil. Nu, a zde je:

Sochy a památníky jsou od počátku věků v evropské kultuře symbolem úcty. Sochy se prvně stavěly bohům, později vládcům a hrdinům a poté významným osobnostem. Pokud se změnil názor společnosti či jejích vládců na danou osobnost, sochy se strhávaly, ničily či aspoň schovávaly pryč z očí někam do depozitářů.

Continue reading

Stížnost ohledně informování o postoji komunistů k ruské agresi na Ukrajině

Stížnost Radě Českého rozhlasu a ombudsmanovi Českého rozhlasu

Vážení radní, vážený pane ombudsmane,
přečetl jsem si článek Artura Janouška „‚Vodíková bomba je ideální řešení.‘ Politici Okamurova hnutí i komunisti oslavují Putina“ na https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/schvalovani-ruske-invaze-na-ukrajinu-oslavovani-putina-cesti-politici_2203030600_miz a už při čtení titulku jsem se nestačil divit.

Continue reading

Osobnostní a populistický komunismus jako nejvyšší stádia revizionismu

Pojem revizionismus znamená bezzásadovou politiku. Dostal se do politického mainstreamu v době postupného odklonu Eduarda Bernsteina od marxismu, na konci 19. století. Bernstein začal “revidovat” marxismus, prohlašovat, že hnutí je důležitější než jeho cíle. Bernsteinův přístup trochu připomíná situaci, když chlapi na malé vesnici založí fotbalový klub, ale nakonec víc chlastají než hrají fotbal. A na fotbal se nakonec úplně vykašlou, protože jejich fotbalové hnutí je přece důležitější než jeho cíle.

Nedávno jsem narazil na text Ladislava Šafránka “Levice, pravice nebo varianty středu?”. V tom identifikuje dvě platformy uvnitř KSČM, “pragmatiky” a “stalinisty”. “Pragmatici” (stručně řečeno) podle něj nadšeně vítali asymetrickou politickou spolupráci s Andrejem Babišem a socialismus potřebují maximálně k udržení členské základny. “Stalinisté” jsou ti, kteří se s marxismem seznamovali skrze zjednodušující brožurky a chtějí KSČM očistit od všeho, co neodpovídá jejich představě o čistotě strany.

Tento přístup ve mně rozproudil myšlenky. Při úvahách jsem identifikoval dva extrémní proudy, které mají silný vliv na současnou KSČM. Oba dva jsou charakterizované větami, které se objevily v diskuzi členů KSČM na internetu, ovšem uzavřené.

“KSČM a všichni komunisté se musí k (…) bezmezně hlásit.” Záměrně vynechávám jméno jedné z osobností komunistického hnutí, protože nechci, aby tento článek byl o debatě nad významem té či oné osobnosti. Tato věta charakterizuje přístup, který bych nazval “osobnostním komunismem”. Jeho základní vlastností je, že osobnost je důležitější než program a hodnoty. Nepoměřuje tedy osobnost podle jejích skutků a myšlenek, ale poměřuje program a hodnoty podle toho, jak se k nim vyjádřila ta která osobnost. Řekl to …, velká osobnost komunistického hnutí, k tomu se musíme bezmezně hlásit, tak je to pravda, a hotovo, tímto způsobem vede uvažování “osobnostních komunistů”. A nestačí se k osobnostem komunistického hnutí hlásit, musíte se hlásit dokonce “bezmezně”! Nejsem si sám jist, co to “bezmezně” znamená, většinou taková slova nevedou k ničemu dobrému.

V reálu je tak osobnost jaksi zbožštěna. Nehlásit se k nějaké osobnosti je těžké kacířství. Jste horší než antikomunista. Tento přístup ve svém důsledku vede často k vnitřním rozporům – pokud je osobností více, většinou se jejich postoje kříží a rozpory jsou zalepovány různými ekvilibristikami. Nebo vede k dogmatismu a k neschopnosti uvažovat o problémech objektivně. Osobnostní komunisté mnohdy vůbec neuvažují ani o tom, že daná myšlenka byla řečena v kontextu doby a že bychom dnes měli zvažovat zcela jiný kontext. Tento přístup tak komunistickému hnutí škodí a reviduje to základní, co dal komunistickému hnutí do vínku sám Marx – snahu o vědecký přístup. Ano, ani k Marxovi by se neměl komunista hlásit “bezmezně”, naopak, měl by neustále přemýšlet, jak to s kterou myšlenkou je. Věda je totiž o neutálém zpochybňování a ověřování, ne o bezmezné víře.

“Rozhodně jsem pro to, aby KSČM byla (…). Je to jediné relevantní místo na politickém trhu. Pro politickou stranu platí ty samé marketingové principy jako pro každou jinou firmu.” Takové vyjadřování bych zase nazval “populistickým komunismem”. Záměrně neuvádím, jakou KSČM chce autor těchto slov, protože to není pro popis problému populistického komunismu podstatné. Důležité je, že populističtí komunisté chtějí program komunistické strany zarovnat k nějaké poptávce, o které si myslí, že přinese hlasy. Není tedy důležité, co považujeme za správné, důležitá je aktuální voličská podpora pro určité směřování.

Bohužel pro sebe většinou tito populističtí komunisté sice přesně vědí, jaké poptávce chtějí program KSČM přizpůsobit, ale poptávku zjišťují maximálně z toho, co si přečtou na internetu. Snadno se tak vystavují stejnému riziku jako Bart Simpson v epizodě Mluvící hlava, kdy se stal terčem nenávisti nejen celého města, ale i těch, kterým se snažil se zalíbit, protože ti svůj názor mezitím změnili – svá předchozí vyjádření prohlásili za “jen takové kecy”.

Jenže i kdyby měli tito populističtí komunisté poptávku zjistěnou nejpřesnějším průzkumem politického trhu, opravdu to není nejlepší přístup. Pro politickou stranu totiž neplatí úplně ty samé marketingové principy jako pro každou jinou firmu. Když mi firma nabídne dobrý a levný výrobek, tak ho koupím a nezajímá mě, jestli je vedoucí představitel firmy lhář. Nezajímá mě ani, jaký výrobek bude firma vyrábět za půl roku. Pokud půjdu k volbám, budu volit tu stranu, která má jasné hodnoty, které korespondují s mými zájmy. Jen těžko půjdu volit stranu, která sice aktuálně prosazuje věci, co se mi líbí, ale nevím, jestli za chvíli nedojde ke změně politické poptávky a ta strana nebude prosazovat úplně něco jiného. Populističtí komunisté tak jsou snad schopni dosáhnout krátkodobých úspěchů, končí ovšem jako nedůvěryhodní a nevolitelní. Naopak, dlouhodobou důvěru mají šanci získat jen ti, kteří nemění své názory podle toho, jak vítr vane.

Nehledě na morální kýčovitost tohoto přístupu. V krajním případě může dojít k situaci, že všichni politici dané strany prosazují něco, co považují za totálně nesprávné, jen kvůli tomu, že je po tom politická poptávka. Populističtí komunisté tak nejsou jen vrcholem bezzásadovosti, revizionismu, ale i oportunismu, tedy chování podle toho, jak to nejvíc sype.

Abych snad upřesnil – nejsem proti tomu, aby si komunistická strana vážila úctyhodných osobností. Ale není možné, aby jakákoliv úcta byla bezmezná a aby se názory nějaké (třeba i sebelepší) osobnosti staly měřítkem správnosti programu. A samozřejmě považuji za nutné, aby komunisté sledovali politickou poptávku. Na jejím základě mohou komunisté zdůrazňovat tu nebo onu část programu. Nemohou ovšem prosazovat nesprávné věci, protože jsou zrovna ve voličském kurzu.

Řešením pro komunistickou stranu je tak jasná politika postavená na trvalých hodnotách. Ty se zpravidla odrazily už v díle Marxe – demokracie, rovnoprávnost lidí, vědeckost, omezení monopolů, udržitelnost planety.

Jaký je vztah ekologie, sociální politiky a ideové zásadovosti?

Česká republika je místem vzniku nejrůznějších politických obskurností. Měli jsme tu asi nejpravicovější Stranu zelených, ze které se nejpravicovější křídlo odštěpilo do Liberálně ekologické strany, přesto pravděpodobně ve Straně zelených zůstává nemalá skupina členů, kteří se levice budou štítit. O jedné z nejpravicovějších pirátských stran na světě, jejíž členové okupující placené funkce ani netuší, co dělají piráti v sousední zemi, je asi škoda mluvit.

Continue reading

Odpovědi pro Týdeník k výběrovému řízení na svoz odpadu

V jednom z prosincových vydání Týdeníku Kroměřížska vyšel článek ohledně výběrového řízení na svoz komunálního odpadu v Kroměříži včetně mého vyjádření. Pokud se některým čtenářům mé vyjádření jevilo poměrně neaktuální, měli tito čtenáři samozřejmě pravdu. Dotaz mi byl zaslán již 19. 10. 2021, já jsem ho zodpověděl 22. 10. 2021. Třídenní prodleva na mé straně byla způsobena tím, že jsem chtěl odpověď poslat až po jednání zastupitelstva, aby byla více o konkrétních informacích než o domněnkách. I tak jsem odpověděl čtyři dny před vydáním dalšího čísla Týdeníku. Tedy, má odpověď vyšla více než dva měsíce po tom, co jsem ji zaslal, a je tak logicky neaktuální. Pro úplnou informaci přikládám dotaz Týdeníku i zaslanou odpověď.

Continue reading

Quo vadis, Česká republiko?

U příležitosti nového roku je dobré se zamyslet, kam náš stát směřuje, kam se bude vyvíjet. Českomoravský prostor zažil totiž v minulém roce naprosto přelomové volby. Českomoravská parlamentní reprezentace je zcela bez levice, až na výjimku Kateřiny Konečné, sedící v dalekém Evropském parlamentu, který má do pravomocí skutečného parlamentu dosti daleko. To se stalo poprvé za demokratickou historii našich zemí. Máme tak nejpravicovější parlament od dob Hitlera, vlastně s výjimkou let 1938-1945 nejpravicovější parlament od roku 1897. S výjimkou let 1938-1945 je to také poprvé, co máme parlament bez komunistické strany za dobu její existence.

Continue reading

SPD – strana k ohlupování lidí

Článek původně vyšel v Haló novinách.

SPD patří k nejkomičtějším, možná k nejtragikomičtějším, subjektům na politické scéně v ČR. Zakladatel protimigrační strany, Tomio Okamura, má sice moravsko-japonský původ, ale z Japonska do ČR zdrhl podle vlastních slov jen proto, že se tam nezvládl uživit. Takže typický ekonomický migrant. Pikantní je, že v roce 2008 byl Okamura ambasadorem Evropského roku multikulturního dialogu.

Continue reading