Odpovědi pro Týdeník k výběrovému řízení na svoz odpadu

V jednom z prosincových vydání Týdeníku Kroměřížska vyšel článek ohledně výběrového řízení na svoz komunálního odpadu v Kroměříži včetně mého vyjádření. Pokud se některým čtenářům mé vyjádření jevilo poměrně neaktuální, měli tito čtenáři samozřejmě pravdu. Dotaz mi byl zaslán již 19. 10. 2021, já jsem ho zodpověděl 22. 10. 2021. Třídenní prodleva na mé straně byla způsobena tím, že jsem chtěl odpověď poslat až po jednání zastupitelstva, aby byla více o konkrétních informacích než o domněnkách. I tak jsem odpověděl čtyři dny před vydáním dalšího čísla Týdeníku. Tedy, má odpověď vyšla více než dva měsíce po tom, co jsem ji zaslal, a je tak logicky neaktuální. Pro úplnou informaci přikládám dotaz Týdeníku i zaslanou odpověď.

Článek v TýdeníkuDobrý den můžete se vyjádřit k níže uvedené informaci?
Platnost smlouvy skončila
Kroměříž (lk) – Smlouvu na zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem na území města Kroměříže měla radnice uzavřenou se společností Biopas do konce loňského roku. Přípravu a vypsání veřejné zakázky zdržely komplikace způsobené epidemií koronaviru. S ohledem na to, že město je povinno zajišťovat svoz a likvidaci odpadů, nadále spolupracuje se stávajícím dodavatelem, aby v Kroměříži nedošlo ke zhoršení hygienické situace a ke zhoršení podmínek pro život obyvatel města. Rada již vyhlásila veřejnou zakázku. Její výsledek zatím není znám.
Jak hodnotíte tento postup? Byli zastupitelé informování o zdržení vypsání veřejné zakázky? Podle vašeho názoru nebylo možné vypsat veřejnou zakázku? Znáte již výsledky nové veřejné zakázky?

Dobrý den. V případě, že radnice nevypsala veřejnou zakázku, ať už z oprávněného důvodu nebo z neoprávněného důvodu, je z mého pohledu nepochybně správným a logickým postupem (a běžnou praxí i v jiných samosprávách), že město spolupracuje se stávajícím dodavatelem odpadových služeb. Už proto, že město by se spíše než na hledání dočasného dodavatele mělo zaměřit na řádné vypsání výběrového řízení. Dále také proto, že řidiči stávajícího dodavatele město znají a není logické vybírat dočasného dodavatele, který by poté, co by jeho řidiči město poznali a bylo ukončeno výběrové řízení, zase činnost pro město ukončil.

Co se týče zdržení vypsání veřejné zakázky, hledal jsem zpětně v usnesení rady města:

Prodlevy mezi uvedenými termíny se mi jeví poměrně velké. Jelikož se dnes konalo zastupitelstvo, byl jsem jedním ze zastupitelů, co se na věc dotazovali, starosta Němec reagoval, že byly způsobeny covidovou pandemií a změnami zákona. Jelikož zastupitelé vidí hodně málo do vnitřního chodu úřadu, nejsem schopen posoudit, zda jsou tyto důvody opravdu oprávněné. Z mého pohledu jde o zajímavý námět pro kontrolní výbor. Jsem samozřejmě toho názoru, že zákony a zákonné termíny by se měly dodržovat, pokud tomu nebrání hodně výjimečné okolnosti, např. vyšší moc.

Co se týče možných výsledků této zakázky, jediné informace jsem se dozvěděl právě dnes od starosty Němce, když je veřejně sdělil na zastupitelstvu. Prý se původně přihlásili dva zájemci, do druhého kola kvůli nedostatku řidičů údajně postoupil pouze jediný, a to Biopas částečně vlastněný městem. Přičemž dosud probíhá kontrola splnění podmínek.

Ohledně informování zastupitelů mohu říct, že jsem měl povědomí o končící smlouvě a nutnosti nového výběrového řízení, nevěděl jsem, kdy přesně končí. Obecně nejsou zastupitelé radou příliš informováni, pokud si informace sami aktivně nevyžádají, až na výjimky jsou jim zasílány jen stručná usnesení rady. Ta bez důvodových zpráv, příloh a návazností na další usnesení často nedávají příliš komplexní obraz, zejména je-li daná problematika projednávána na více zasedáních rady. Proto jsem detaily ohledně končící smlouvy a veřejné zakázky neznal.