Květen 2019

Odpověď na interpelaci ohledně Biopasu

Pan Holík si vyzkoušel práci popeláře v Biopasu. Prý bude makat, snad ještě více než nejmenovaný premiér z ANO, aby popelářům zvýšil mzdu. Tak uvidíme. Jsem rád, že si ověřil, jaký je poměr náročnosti práce a mzdy popeláře, což se přičiněním mé interpelace na únorovém zastupitelstvu dozvěděl. Škoda jen, že nedal dopředu vědět, velmi rád bych si na stupačku stoupl s ním.

Continue reading

Co se děje v Biopasu a jak napomáháme situaci řešit

Byl jsem požádán, abych shrnul informace o dění v Biopasu, na což reaguji tímto článkem.

Biopas byl, dá se říct, dlouhou dobu bezproblémově fungující firmou. O nějakých problémech nebylo téměř vůbec slyšet a každý občan měl jistotu, že jeho odpadky budou odvezeny.

Že něco není úplně tak, jak by mělo být, jsem si všimnul v průběhu minulého roku. Na Oskoli se začlo stávat, že kontejnery na sklo byly přeplněné. Ptal jsem se dalších občanů z jiných částí města, a potvrdili mi, že toto není až tak ojedinělá záležitost, že se to stává i v jiných částech města a s jinými druhy odpadu. Proto jsem také před volbami avizoval, že chci daný problém řešit.
Continue reading