Únor 2019

Nemocnice, jakou svět neviděl aneb Co Čunek (ne)řekl

Dne 20. února dorazil do Kroměříže Jiří Čunek. Údajným cílem jeho návštěvy bylo informovat občany o plánu nové nemocnice ve Zlíně. Své první dojmy jsem již sdělil v komentáři na svém facebookovém profilu. Poté se objevilo několik komentářů politiků, kteří se debaty účastnili. Tyto komentáře pro mě byly spíše zklamáním. Jako by se nikdo hlouběji nezamýšlel nad tím, co vlastně Čunek řekl. Většinou byla tato vyjádřením zajímavá leda tak tím, že slovo hejtman ve spojitosti s Čunkem psala jako HATEman (z anglického hate, čti hejt, ve významu nenávidět). Nejzajímavější snad bylo, když jedna politička rozebírala podnikatelské aktivity Penty, která Čunkovi dodala poradce, ale to by možná stačilo shrnout větou, že Penta je společnost, která hraje na zisk.
Continue reading

Písemný podklad k interpelaci ve věci situace v Biopasu

Přeplněný kontejner na skloVážený pane místostarosto,
jak jsem již sdělil na zastupitelstvu, obrátilo se na mě v poslední době několik zaměstnanců (či rodinných příslušníků těchto zaměstnanců) společnosti BIOPAS, kteří jsou nespokojeni s děním uvnitř společnosti. Předmětem jejich kritiky jsou tyto jimi sdělené skutečnosti:

  • mzdy zaměstnanců BIOPASu jsou nízké, na dosažení slušné mzdy dle představ zaměstnanců je třeba odpracovat vysoký počet přesčasů;
  • v důsledku nízkých mezd a dalších skutečností dochází k odchodům zkušených zaměstnanců;
  • o práci ve společnosti je vzhledem k úrovni mezd malý zájem, BIOPAS tak řadu pracovních pozic neobsazuje nebo obsazuje nezkušenými zaměstnanci s nízkou pracovní morálkou, jejichž práce není kvalitní a nelze se spolehnout na docházku takových zaměstnanců;
  • vzhledem k tomu jsou zkušení zaměstnanci BIOPAS nuceni pracovat s takto nabíranými zaměstnanci, se kterými je špatná spolupráce, a vzhledem k neobsazeným místům jsou nuceni např. odkládat dovolené, což vše zvyšuje jejich nespokojenost s firmou;
  • tento stav pak logicky ohrožuje pravidelnost svozu odpadu.

Přeplněný kontejner na skloNa základě výše uvedeného Vás prosím v součinnosti se společností BIOPAS o zodpovězení následujících otázek:

  1. Kolik je v současné době v BIOPASu zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích (např. k 1. 1. 2019)?
  2. Kolik eviduje BIOPAS neobsazených pracovních míst v členění dle pracovních pozic (např. k 1. 1. 2019)?
  3. Jaká byla v BIOPASu v roce 2018 fluktuace zaměstnanců, tzn. kolik v daném roce vzniklo a zaniklo pracovních poměrů a jakých pracovních pozic se tyto změny týkaly?
  4. Kolik odpracovali zaměstnanci BIOPASu v roce 2018 průměrně hodin za měsíc dle jednotlivých pracovních pozic?
  5. Jaká byla v roce 2018 na jednotlivých pracovních pozicích průměrná měsíční a hodinová mzda?

Dále se chci, vzhledem k vlastním k vlastním zkušenostem i informacím od dalších občanů, při této příležitosti zeptat, zda BIOPAS při svozech odpadu eviduje místa, odkud vyváží přeplněné kontejnery. Sám jsem se v místě vlastního bydliště setkal v minulém roce několikrát s přeplněným kontejnerem na sklo, v tomto roce zatím jednou (11. a 12. 1. 2019, fotografie přikládám). Domnívám se, že k evidenci přeplněných kontejnerů by stačila jednoduchá mobilní aplikace, ve které by řidič popelářského vozu jen klikl na typ kontejneru (bílé sklo, barevné sklo, plast, papír, zbytkový) a program by si zapsal GPS souřadnice místa, datum, čas a typ kontejneru. Z takto získaných dat by se pak dala snadno zjistit místa, kde jsou kontejnery pravidelně přeplněny, a na těchto místech by mohl být navýšen počet kontejnerů či být posílena frekvence svozu.

Předem děkuji za zodpovězení otázek. Věřím, že zájmem nás všech je zajištění stability svozu odpadu ve městě, a tak i vedení města bude této problematice věnovat náležitou pozornost.

S pozdravem

Ing. Michal Kostka