Odpověď organizaci Transparent

V kampani se občas objevují poměrně zvláštní dotazy. Někdo by třeba chtěl zřejmě mít vagínu a přitom v dokladech napsané, že je muž. Chápu těžkou situaci translidí, ale v dokladech by měla být zapsána fakta, ne osobní přání jejich nositelů.

Dotaz zástupce organizace Transparent, z. s.

Píšu Vám jako kandidátovi/kandidátce do Poslanecké sněmovny a chtěl bych se Vás za sebe i za naši organizaci Transparent zeptat, zda byste podpořil/a novelu zákona občanského zákoníku, která by z českého právního řádu odstranila podmínku sterilizace při úřední změně pohlaví?

Rád bych Vám popsal několik důvodů, proč je tato změna důležitá, usnadní život nemálo lidem, a zároveň se nejedná o invazivní legislativní změnu.

Nejdůlěžitější změna, kterou by novela zákona přinesla, spočívá v tom, že by si každý transgender člověk mohl sám vybrat, zda sterilizaci podstoupit chce, nebo ne, nezávisle na vlastním úředním pohlaví. Tím pádem bych třeba já, jako trans muž, mohl mít v občance uvedené mužské pohlaví, aniž bych sterilizaci musel podstoupit.

Prokazovat se platnými doklady, v nichž mám uvedené pohlaví, se kterým se ztotožňuji, by bylo úlevné ve všech směrech – nyní, ať už jdu na jakýkoliv úřad, musím nedobrovolně vysvětlovat cizím lidem, proč vypadám jako muž, ale moje doklady tvrdí, že jsem žena. Většinou tato interakce bývá přinejmenším nepříjemná a trapná pro obě strany.

Důvodů, proč nepodstupovat sterilizaci může být několik. Já ji zatím podstoupit nechci, protože se jedná o invazivní operativní zákrok, při kterém jsou odstraněny reprodukční orgány, které ale mně v mém životě nikterak nepřekáží, a proto operaci v této fázi svého života nepotřebuji. Navíc se jedná o nevratný zákrok, a pokud ho někdo podstoupí pod tlakem legislativy, může toho později opravdu litovat – už jen kvůli tomu, že přijde o důležitý, přirozený zdroj hormonů, které si pak tělo není schopno samo zajistit. Většina transgender mužů se také rozhodne nepodstoupit faloplastiku (chirurgické vytvoření neopenisu), tím pádem se pro ně “tam dole” nic nemění. Pro další transgender osoby může být překážka v tom, že mají zdravotní komplikace, které jim podstoupit tento druh operace neumožňují. Změna pohlaví je tak pro ně zapovězena, což může mít výrazný negativní dopad na jejich duševní i fyzické zdraví.

V neposlední řadě je Česko jednou z posledních zemí Evropy, které sterilizace vyžadují jako podmínku úřední změny pohlaví. Tato praxe byla opakovaně napadána lidskoprávními organizacemi a současný stav v ČR je v rozporu s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva a Evropské sociální charty. Podle výsledků výzkumu spolku Transparent, který proběhl v roce 2018. by si 64,6 % respondentů přálo, aby sterilizace při úřední změně pohlaví nebyla povinná.

Myslím si, že je nezbytné mít možnost rozhodovat o vlastním těle a být sám zodpovědný za své zdraví a rizika, která mám jako transgender člověk podstupovat. Jde jenom o to mít možnost volby.

Vážím si Vašeho času, který věnujete čtení mé zprávy a doufám, že v ní najdete smysl. Budu rád, pokud mi odpovíte do 23.9. Stačí velice krátce, rád bych poté vaše odpovědi sdílel s dalšími trans lidmi a našimi podporovateli, a podpořil tak jejich informovanou volbu v letošních parlamentních volbách.

Moje odpověď

Byť se samozřejmě zajímám i o problémy translidí, nejsem si jist, že rozumím všemu, co píšete.

Rozumím tomu správně, že Vy, který jste se narodil jako žena, chcete mít legální možnost ponechat si plně funkční vagínu a ženské pohlavní orgány a přitom mít ve svých osobních dokladech napsáno, že jste muž?

Jaká by tedy měla být podmínka pro úřední změnu pohlaví? Podstoupení hormonální léčby? Nebo jen Vaše vůle?

Nezlobte se na mě, ale osobní doklady člověka by měly odrážet reálný stav. Drtivá většina lidí jsou celý život buď mužem nebo ženou, jak chromozomově, tak pohlavními orgány i hormonálně. I přesto nelze ignorovat, že je reálným faktem, že se občas rodí lidé, kteří nemají klasickou kombinaci chromozomů, pohlavních orgánů a hormonů jednoho ze dvou většinových pohlaví. Proto rád podpořím, aby bylo možné si do dokladů zapsat 3. pohlaví – jiné. Které by si mohli zapsat i např. lidé, kteří podstoupili částečnou změnu pohlaví a ponechali si plně funkční původní pohlavní orgány.

Ale aby si např. osoba s ženskými chromozomy a funkčními ženskými pohlavními orgány mohla mít v dokladech mužské pohlaví, to rozhodně podporovat nebudu. Podotýkám, že každý člověk bez ohledu na zapsané pohlaví má právo žít způsobem, jaký sám uzná za vhodné, a to budu také hájit.

To už považuji za lepší pohlaví z úředních dokumentů mimo lékařských zcela vyškrtnout, ale to by se musely změnit některé další zákony, které s evidencí pohlaví počítají.

Za svůj život už jsem pár translidí poznal, a chápu, že jejich život není příliš jednoduchý. Ale pro změnu úředních údajů musí být jasná pravidla. Nelze mít v úředních dokladech zapsané něco, co se někomu líbí tam mít. Samozřejmě, rád podpořím osvětu ohledně problémů translidí a opatření proti diskriminaci. Rád se také případně se zástupci Vaší komunity sejdu a vyslechnu návrhy, které by mohli napomoct zlepšení Vašeho života.

Plně souhlasím, že každý člověk má právo rozhodovat o vlastním těle. A to Vám rozhodně neupírám. Nicméně stejně jako se těžko můžete nazývat bezrukým a ponechat si ruce, těžko se můžete nazývat mužem a ponechat si vagínu.

Nevím, zda jsem Vás svou odpovědí uspokojil, ale snad chápete mé důvody. Pokud by Vám bylo něco nejasného ohledně mých postojů nebo jste si chtěl ještě něco vyjasnit, budu rád, když se na mně obrátíte.