Pokud něco nechcete, tak to řekněte rovnou!

Článek vyšel již v minulém týdnu v Týdeníku Kroměřížska, jehož redakci tímto děkuji za zveřejnění. Nyní zveřejňuji i zde pro ostatní voliče – nečtenáře Týdeníku.

Ve čtvrtek 24. října kroměřížské zastupitelstvo neschválilo požadavek svého kontrolního výboru, který chtěl zpřístupnit podkladové materiály z rady. To samo o sobě bych neviděl jako tak obrovský problém, byť jako člen kontrolního výboru s takovým rozhodnutím zásadně nesouhlasím. Protože volič si to rozhodnutí jistě vyhodnotí sám.

Jestli je zásadnější argument kontrolního výboru, že to zjednoduší a zefektivní práci jeho členů i úředníků města, nebo argument právníků města, že je to nestandardní (to je mi tedy argument) a technicky složité (i o tom mám jako informatik pochybnosti). Nehodlám spekulovat jako někteří jiní, zda rada chce svou práci co nejvíce utajit nebo jsou koaliční zastupitelé opravdu tak pevně přesvědčeni, že zpřístupňovat podklady kontrolnímu výboru je špatně.

Nestandardní na celé věci je ovšem především to, že podobné hlasování už zastupitelstvo ve stejném volebním období absolvovalo, a to 21. března. Většina v zastupitelstvu i tehdy požadavek kontrolního výboru zamítla. Tehdy ovšem s odůvodněním, že to je proti zákonu (vyjádření odboru právního v dané zprávě doslova: „zpřístupnit kontrolnímu výboru tak lze podklady pro jednání RMK vymezené konkrétním předmětem prováděné kontroly, nikoliv obecně ve vztahu ke všem podkladům RMK“). Členové kontrolního výboru byli tehdy starostou Němcem v tiskové zprávě osočeni, že město tlačí do porušování zákona, a koaliční zastupitelka Janoušková prohlásila zastupitele podporující kontrolní výbor za nezodpovědné.

Následně zastupitelstvo dne 25. dubna rozhodlo kladně o požadavku kontrolního výboru na zpřístupnění podkladových materiálů alespoň ze zastupitelstva.

Ovšem předseda kontrolního výboru Opatrný poslal v dané věci dotaz na ministerstvo vnitra. Členové kontrolního výboru se dozvěděli, že jim zastupitelstvo může zpřístupnit i materiály z rady, pokud se týkají usnesení v samostatné působnosti již přijatých. A to vedlo k opětovnému předložení požadavku na tyto materiály, který byl pak právě projednán 24. října. Od právníků jsme se dozvěděli, že se požadavek kontrolního výboru zásadně liší od toho původního. Já si myslím, že ta odlišnost je docela drobná, ale budiž. A především si myslím, že nám právníci měli již v březnu sdělit, že požadavek stačí upravit, a bude zcela v souladu se zákonem! Protože já tedy nikoho do porušení zákona rozhodně tlačit nechtěl, jak si nás dovolil osočit pan starosta. Ale největšího prohřešku se z mého pohledu dopustili koaliční zastupitelé. Ti měli jasně už v březnu říct, že si prostě zpřístupňovat materiály z rady kontrolnímu výboru nepřejí, a neměli se vymlouvat na zákon! Kontrolní výbor by tak měl jasno hned a nemusel se těmito věcmi vůbec dále zabývat.

Ale „nezodpovědní zastupitelé tlačící město do porušování zákona“ zřejmě vedení města za tuto trošku slušnosti nestojí.