INFO noviny

Co se dočtete v INFOnovinách

Tak mám konečně po evropských volbách čas reagovat na to, co psalo poslední číslo periodika koaliční „Nezávislé“ zastupitelky PhDr. Jany Janouškové – INFOnoviny – květen 2019. Snad nevadí, že noviny zveřejňuji zde, když oba odkazy uvedené v titulce novin ve skutečnosti žádnou digitální podobu posledních čísel novin neobsahují. Vzhledem k tomu, že noviny jsou šířeny zdarma, paní doktorku neokrádám, spíše naopak.

Předně chci uvést, že paní doktorce nechci v žádném případě nasazovat psí hlavu. Určitě ji je možno za spoustu věcí jako redaktorku a vydavatelku novin pochválit. V poslední době zcela správně informovala o rizicích Čunkovy „nejlepší nemocnice na světě“. Také mi umožnila již podvakráte vyjádřit svůj názor (z toho tedy jednou s ohledem na tiskový zákon). Když jsem ji požádal o zasílání novin elektronicky, protože k nám do paneláku prostě nechodí, ochotně vyhověla. A samozřejmě našly by se i další věci.

Nicméně musím konstatovat, že jsou věci, které se paní vydavatelce nedaří. Díky tomu, že v jejích novinách inzerují městské společnosti, mimo jiné VaK, kde se nedávno stala členkou dozorčí rady, dostává se do permanentního možného střetu zájmů. Argument, že k tomu kritické ANO je s periodiky Agrofertu na tom prakticky stejně, je sice pravdivý, sám jsem ho Mgr. Opatrnému sdělil. Nicméně to, že to ANO dělá taky, neospravedlňuje nikoho jiného. Věřím i argumentu Janouškové, že ona by se nikdy zkorumpovat nenechala. I přesto si myslím, že postavení Janouškové v této situaci není zcela ideální a i největšímu Mirkovi Dušínovi bych radil se takové situaci spíše vyhnout.

Paní Janoušková také jako zastupitelka koaliční strany nemůže být nestranná. Co by to bylo za loajální zastupitelku, kdyby záměrně jako novinářka upozorňovala na nedostatky vlastní strany. Ale dobrá, každý zastupitel má právo vyjadřovat své názory takovými prostředky, které má k dispozici. A tak se v INFOnovinách nedočteme nic o přehmatu pana mluvčího a vedení města, kdy byl v tiskové zprávě města zelený zastupitel dr. Kreml označen za lháře (později se Kreml v jiné tiskové zprávě dočkal omluvy). Dočteme se to, že pan místostarosta Holík na stupačce popelářského vozu bojuje za vyšší platy pro popeláře, ale už ne to, že o nespokojenosti s platy neměl do února ponětí a kdo jej na možný problém upozornil (což lze doložit audionahrávkou únorového zastupitelstva). Ale tohle beru pořád jako standardní součást boje o voliče.

Co se ovšem dr. Janouškové hodně nepovedlo, tak jsou články ke kontrolnímu výboru. Už v dubnových INFOnovinách označila menšinu v zastupitelstvu, která si dovolila hlasovat pro návrhy kontrolního výboru, za nezodpovědné zastupitele. A v příslušných článcích uváděla dosti nepřesné informace o tom, o čem se vůbec hlasovalo.

ANO vydalo k tomu své prohlášení, pod které se posléze připodepsali další „nezodpovědní“ (dle Janouškové) zastupitelé. Mně bylo připodepsání též nabídnuto, ale s díky jsem odmítl. Nesouhlasil jsem s některými pasážemi, které by posléze mohly být interpretovány jako snaha omezovat svobodu tisku. V rozporu s prohlášením se domnívám, že každý občan (tedy i dr. Janoušková) má právo být arbitrem a soudcem svých politiků. Janoušková má právo vyjádřit názor, že její političtí oponenti jsou nezodpovědní, byť s tímto názorem musím hluboce nesouhlasit. Stejně tak Mgr. Opatrný má právo na názor, že koalice chce něco tajit. Ale dr. Janoušková rozhodně nemá právo psát informace, které neodpovídají pravdě.

Janoušková posléze vyzvala zastupitele, že jí mají odpovědět dle tiskového zákona, a že pak jejich odpověď samozřejmě uveřejní. Prohlášení hnutí ANO ovšem zjevně není odpovědí dle tiskového zákona, a tak by ANO muselo vymyslet něco jiného. Aby na výzvu někdo zareagoval, dovolil si sepsat svoji vlastní osobní odpověď dle tiskového zákona. Právě tu Janoušková věrně zveřejnila v květnových INFOnovinách.

Nad rámec práva na odpověď jsem uvedl několik dalších sdělení, které INFOnoviny nezveřejnily:

  • Byť jsem o to byl požádán a některé formulace v INFOnovinách mě opravdu naštvaly, nepodepsal jsem se pod prohlášení Mgr. Mráze a dalších zastupitelů pro částečný nesouhlas s některými jejich formulacemi. Navrhl jsem jiné formulace, Mgr. Mráz si trval na svém (byť mé prohlášení by podle jeho slov také podepsal).
  • Zda je nezájem zpřístupnit materiály z rady ze strany koaličních zastupitelů způsobena důvěrou ve stanovisko ministerstva vnitra (jak tvrdí koalice) nebo zájmem něco skrýt (jak tvrdí Mgr. Opatrný), o tom mohu jen spekulovat, a tak nechám posouzení na voličích. Koalici patří dík alespoň za to, že nechala zpřístupnit materiály ze zastupitelstva členům kontrolního výboru.
  • Pokud bude mít PhDr. Janoušková zájem, rád se jí vyjádřím ke svým hlasováním, se kterými nebude souhlasit nebo nebude jejich důvodům rozumět. Věřím, že pokud budou INFOnoviny vyjadřovat i odlišná stanoviska než jsou stanoviska koalice, vyhnou se tak alespoň částečně různým nařčením z neobjektivity.
  • Jsem přesvědčen, že k demokratické diskuzi patří střet různých názorů. Deklaruji, že pokud jako zastupitel vyjadřuji jiné stanovisko než koalice, nedělám to primárně, abych poškodil představitele koalice, ale prostě proto, že mám na věc v zájmu našeho města jiný názor.

Komentář dr. Janouškové k mé odpovědi podle mě nepřináší nic podstatného. Šokoval mě ovšem text:Shodou okolností jsem po jednání šla část cesty s Ing. M. Kostkou a MUDr. R. Kremlem. Oba uznali moje argumenty, že slepenec požadavků, obsahující nereálné věci, nemá šanci na odsouhlasení zodpovědnými zastupiteli.

Toto opět musím uvést na pravou míru. Ano, nějak jsme se v této trojici po cestě potkali. Proto jsem také dr. Kremlovi po přečtení psal, zda si tuto situaci pamatuje jako já nebo jako dr. Janoušková. Kupodivu si ji spíše pamatuje jako já.

Jak to tedy bylo – slušně jsme dr. Janouškovou upozornili, že ve věci zpřístupnění materiálů z rady členům kontrolního výboru, kteří mimo jiné podepsali mlčenlivost, máme právo na jiný názor, třeba i odlišný od nezávazného stanoviska ministerstva. Ta na to ovšem reagovala, „ale ten audit byl nereálný„. Na to jsme jí sdělili, že asi by bylo lépe, kdyby se tato část hlasovala odděleně, ale že jsme viděli, že z návrhu výboru nechce koalice nechce projít vůbec nic, tak to bylo stejně jedno. Na to ona okamžitě, „takže prostě jste hlasovali nezodpovědně„. A to jsme jí určitě neodsouhlasili. Myslím, že jsme na to akorát nereagovali, protože kdybychom řekli svoje, paní Janoušková to stejně neuzná.

Tedy k té dokola opakované nezodpovědnosti – ani hlasování o auditu nebylo nezodpovědné, protože nezodpovědné rozhodnutí je takové, které může vytvořit nějakou škodu. Jednak usnesení nebo jeho část lze i případně zrušit. Jednak i kdyby to usnesení bylo přijato tak, jak bylo navrženo, nemělo by to žádné negativní následky, protože by se prostě konstatovalo, že nebylo splněno. Nic víc, nic míň.

Co se týče označení navrženého usnesení za „slepenec“, přijde mi logické, že kontrolní výbor své návrhy předloží v rámci jednoho bodu, byť mají různorodý charakter. Pokud je vůle něco z návrhu schválit, dá se o bodech usnesení hlasovat po částech. Tato vůle ze strany koaliční většiny nebyla. Ano, asi jsem se o tom měl třeba i dohadovat, ale po negativních zkušenostech ze zastupitelstva krajského, kde se strhávaly hádky, zda se návrhy budou hlasovat jako celek nebo po částech, a pak se o tom ještě neúspěšně hlasovalo, mám celkem nechuť jít do něčeho takového, když vidím, že to zjevně k přijetí něčeho důležitého nepovede.

Tolik, abych vysvětlil situaci a uvedl věci na pravou míru.