K nedávným Zemanovým výrokům aneb Má se Vlasta Burian bát?

S určitým odstupem, po určitém zamyšlení bych se rád vyjádřil k výrokům, které v nedávné době vypustil z úst prezident republiky, Miloš Zeman. Ten ve svém vánočním projevu prohlásil, že příchod uprchlíků do Evropy je organizovaná invaze.

Zřejmě pak Zemanovi někdo poradil, že „je mimořádně hloupé“ mluvit o organizované invazi a neříct, kdo ji organizuje. Tak později své vyjádření nahradil „o něco méně hloupým“, že migraci organizuje Muslimské bratrstvo.

V první řadě si řekněme, co je to invaze. Například Wikipedie ji definuje jako vpád ozbrojených složek na nepřátelské cizí státní území. Z tohoto hlediska se zdá nazývání současné migrační vlny jako velmi komické. Viděl jsem už nejrůznější texty a podobné věci, které se snaží vykreslit migranty v nejhorších barvách, to je pravda. Ale nikdy jsem neviděl, že by přicházeli migranti se samopaly ani pistolemi ani ničím podobným. Takže pokud Zeman vycházel z této (nejčastější) definice slova invaze, je docela mimo.

Pro úplnost dodejme, že existují i jiné definice. Z těch nebiologických je to „hromadný násilný vpád, vniknutí“. Je pravdou, že migranti přicházejí dosti hromadně. Je také pravdou, že došlo k incidentům, kdy se na hranicích či přímo v Evropě chovali násilně. Nicméně mám dobré důvody domnívat se, že většina migrantů prostě jde, bez většího násilí.

Ale dobrá, dejme za pravdu Zemanovi. Tak je to invaze. Dobrá, potom je na pořadu dne otázka, co s tím Zeman dělá. Dalo by se předpokládat, že pokud dojde k invazi (a ještě k tomu se i ví, kdo invazi způsobil), dá odpovědný státník, je-li to v jeho kompetenci, podnět OSN nebo podobné organizaci (případně tvrdě žádá o vyřešení kompetentní osobu), protože invaze je porušením mezinárodního práva. Nicméně nejsem si vědom, že Zeman by cokoliv takového udělal, koneckonců ani sám se o ničem takovém nezmiňuje.

Takže buď Zeman slova o invazi nemyslí moc vážně a jen tak si žvaní nebo zanedbává svou práci prezidenta. Koneckonců, svá slova opírá o maximálně důvěryhodné zdroje – nikým nevolené zástupce jedněch z nejméně demokratických států na planetě.

Svůj vánoční proslov zakončil Zeman dvěma větami: „Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny.“ Nezbývá než dodat, že to říká člověk, který byl ochoten bohatství naší země (banky, Mostecká uhelná) prodat komukoliv, kdo za to nabídl pár stříbrných. A místo naší policie šetří kauzu Mostecké uhelné policie švýcarská. Čí že tedy je naše země? A hlavně, kdo za to může?

Vlasta Burian má zřejmě velkou konkurenci.