K hospodaření Kroměříže v minulém roce

I v dalším čísle Týdeníku se objevilo mé vyjádření. Tak opět přidávám, aby se občané měli možnost seznámit.

Hospodaření městaJak hodnotíte hospodaření Kroměříže za rok 2020?

V rekapitulaci se naposledy objevilo saldo příjmů a výdajů -140.338. Jak hodnotíte aktuální hospodaření a čím je způsobena ztráta v rekapitulaci?

Snižuje se ztráta od začátku roku?

Co se týče hospodaření v roce 2020, domnívám se, že lze jako velmi slušnou hodnotit provozní část rozpočtu. Částečný úspěch můžeme snad i připsat současné koalici v čerpání dotací, zdá se, že to je nejzdařilejší za poslední roky.

Co ovšem rozhodně nelze hodnotit kladně, jsou investice města. Pokud město proinvestuje jen něco přes polovinu plánovaných investičních prostředků, je něco špatně. Investiční aktivita města je v posledních letech dlouhodobě poměrně nízká. Prostředky města tak bezúčelně konzumuje inflace. Od roku 2015 město nikdy nedosáhlo výše investic z roku 2008, kdy při přebytkovém rozpočtu proinvestovalo 110 mil. Kč (2020 po letech inflace jen 93 mil. Kč). Přitom i ve Vašem Týdeníku přiznali zástupci koalice přetížení města dopravou, kde by jistě kromě kraje mohly pomoct i investice města. Ovšem současně koalice dělá jen opatření, která ještě zhušťují dopravu v centru.

Co se týče loňského hospodaření, zarazil mě nákup notebooku na home office za 44 tis. Kč v poloměstské firmě Biopas. V hospodářském výsledku firmy jde o drobné, na druhou stranu cenovou relací je tato částka na úrovni notebooků pro dosti náročné uživatele. Netuším, na jakou činnost společnost tak drahý notebook potřebuje.

Co se týče hospodaření v letošním roce, saldo (o něco nižší) bylo plánováno již při schvalování rozpočtu. Ten jsem nepodpořil vzhledem k odlišnému pohledu na rozpočtové priority. Nízké je prozatím plnění nedaňových příjmů, tam ovšem očekávám zlepšení. V současné turbulentní době je velmi obtížné plánovat vyrovnaný rozpočet. Vzhledem k přebytkovým rozpočtům, kterých město dosahuje celé poslední desetiletí, bych nepovažoval rozumný schodek v letošním roce za problém. Ovšem za předpokladu, že prostředky budou využity na krytí potřebných investic.