Odpovědi ohledně plánované pobočky pošty pro Týdeník

Nedávno v Týdeníku vyšel článek ohledně nové pobočky České pošty v bývalé restauraci Slavia. Zveřejňuji proto své odpovědi na dotazy, jak jsem je zaslal redakci týdeníku.

Dobrý den, mám několik otázek k přesunu pobočky České pošty na náměstí Míru do budovy, kde byla dříve restaurace Slavia:

  • Je správné, že radnice nabízí poště snížené či nulové nájemné za předpokladu, že prostory budou rekonstruovány z prostředků České pošty s částečným přispěním města?
  • Jak by částečné přispění města mělo konkrétně vypadat?
  • Je pro město výhodné, pomáhat poště finančně s rekonstrukcí?
  • Nepovažujete za chybu, že za pronájem prostor v centru města bude město inkasovat nulové nájemné?

V dané problematice se do rozporu dostávají dva zájmy města. Prvním zájmem je ekonomické využití svého majetku, kdy město by logicky mělo usilovat o co nejvyšší nájem ze svých nemovitostí, aby získané prostředky mohlo využít ve prospěch svých občanů. Druhým zájmem je udržení co nejvyšší dostupnosti a úrovně služeb pro občany města, včetně služeb poštovních. Je také faktem, že v restauraci Slavia se poslední nájemci většinou nedrželi příliš dlouho a současná covidová krize podnikání v pohostinství příliš nepomohla. Dále je třeba brát v úvahu také to, že služby České pošty jsou nahrazovány jinými službami (e-mail, elektronické bankovnictví), v důsledku čehož klesají její tržby a pošta své pobočky často ruší. Mnohé obce tak poště platí za to, aby své ztrátové pobočky v dané obci ponechala, aby tyto služby udržely pro občany, kteří je využívají.

V konkrétním případě pobočky na náměstí Míru proto není zcela lehké říct, zda bylo rozhodnutí vedení města správné či nesprávné. Zastupitelům nebyly poskytnuty podrobné podklady, nebyli jsme u jednání, nevíme, co přesně Česká pošta nabízela a požadovala. Pokud bych měl v dané věci hlasovat osobně, velmi důkladně bych zvažoval všechna pro a proti.