Bilancování a vize do budoucna

Čtyři roky jsem působil v krajském zastupitelstvu a v jeho školském výboru. Byla to léta úsilí za lepší život v kraji, ale i léta v mnohém zajímavá a poučná.

Na počátku jsme ve školském výboru nedostávali k projednání všechny materiály ze školství a dokonce ani materiály, o jejichž projednávání ve školském výboru jasně hovoří zákon. To se po čase mě i dalším členům výboru podařilo vydupat. Ani přiznávání střetu zájmů, jak to ukládá zákon, nebylo pro všechny zastupitele vždy pravidlem. Velmi přínosná pro mě byla spolupráce s Vlastislavem Antolákem, někdejším poslancem.

Podařilo se nadále udržet financování Podpory řemesel, což je finanční podpora, která pomáhá nadaným a svědomitým učňům v klíčových učebních oborech. Právě s kolegou Antolákem jsme vybojovali to, že se udělalo vyhodnocení této podpory.

Usilovali jsme i o jiný přístup k dotacím do sportu – aby byla podpora skutečně systematická a dotace mimo schválené programy s jasnými pravidly skutečně něčím výjimečným. To se prosadit nepovedlo.

Kritizoval jsem i poměry v holešovské průmyslové zóně. Přes neuspokojivý stav obsazenosti této zóny a množství finančních prostředků do ní napumpovaných ani v tomto období nedošlo ke zlepšení, jen k drobným změnám ve vedení.

Přes některé nedostatky hodnotím stávající volební období jako úspěšné. Bylo opraveno rekordní množství silnic. Rozsah hromadné dopravy se udržel. Hospodaření většiny nemocnic se dostalo do černých čísel, kraj se nemusí dále zadlužovat. Podpořilo se mnoho pozitivních aktivit v obcích. Působení KSČM ve vedení kraje se ukázalo jako přínosné.

Celé období bylo poznamenáno nepříliš konstruktivní kritikou rady, kterou prováděli opoziční strany, někdy i strany mimo zastupitelstvo. Nejhloupěji se v tomto ohledu předváděli členové Strany svobodných občanů, nyní kandidujících s pravomocně odsouzeným korupčníkem Valentou. Z jejich vystupování byla znát absolutní neznalost materiálů, ke kterým vystupovali. Zato Gazdík s Čunkem (na rozdíl od Valenty z korupce pouze podezřelým) se projevovali především kritikou čehokoliv bez návrhu jiné cesty. Je potřeba bojovat proti tomu, aby takoví lidé dostávali v zastupitelstvu prostor.

Mnozí si mohou říct, že dvacáté místo na kandidátce mi nedává mnoho šancí na zvolení pro další funkční období. Jistě, z takového místa to není jednoduché. Ale v minulých volbách jsem dosáhl téměř 700 preferenčních hlasů a myslím, že za dobu svého mandátu jsem se stal přece jen o něco známějším.

Pokud bych byl do zastupitelstva znovu zvolen, rád bych se opět věnoval zejména otázkám školství. Je nutné nadále podporovat soulad oborové nabídky škol s potřebami trhu práce, zlepšovat vybavení škol a vůbec kvalitu vzdělávání obecně. Dále mám v plánu tlačit na větší systematičnost dotací, zejména ve sportu, nechci, aby z daní občanů byli dále financováni nejbohatší sportovci a nejbohatší církve. Chci také více tlačit na posun v holešovské zóně. Její vedení nemůže neustále brát peníze za nulové výsledky. Nehodlám voliče zklamat!