All posts by Michal Kostka

INFO noviny

Co se dočtete v INFOnovinách

Tak mám konečně po evropských volbách čas reagovat na to, co psalo poslední číslo periodika koaliční „Nezávislé“ zastupitelky PhDr. Jany Janouškové – INFOnoviny – květen 2019. Snad nevadí, že noviny zveřejňuji zde, když oba odkazy uvedené v titulce novin ve skutečnosti žádnou digitální podobu posledních čísel novin neobsahují. Vzhledem k tomu, že noviny jsou šířeny zdarma, paní doktorku neokrádám, spíše naopak.

Continue reading

Odpověď na interpelaci ohledně Biopasu

Pan Holík si vyzkoušel práci popeláře v Biopasu. Prý bude makat, snad ještě více než nejmenovaný premiér z ANO, aby popelářům zvýšil mzdu. Tak uvidíme. Jsem rád, že si ověřil, jaký je poměr náročnosti práce a mzdy popeláře, což se přičiněním mé interpelace na únorovém zastupitelstvu dozvěděl. Škoda jen, že nedal dopředu vědět, velmi rád bych si na stupačku stoupl s ním.

Continue reading

Co se děje v Biopasu a jak napomáháme situaci řešit

Byl jsem požádán, abych shrnul informace o dění v Biopasu, na což reaguji tímto článkem.

Biopas byl, dá se říct, dlouhou dobu bezproblémově fungující firmou. O nějakých problémech nebylo téměř vůbec slyšet a každý občan měl jistotu, že jeho odpadky budou odvezeny.

Že něco není úplně tak, jak by mělo být, jsem si všimnul v průběhu minulého roku. Na Oskoli se začlo stávat, že kontejnery na sklo byly přeplněné. Ptal jsem se dalších občanů z jiných částí města, a potvrdili mi, že toto není až tak ojedinělá záležitost, že se to stává i v jiných částech města a s jinými druhy odpadu. Proto jsem také před volbami avizoval, že chci daný problém řešit.
Continue reading

Nemocnice, jakou svět neviděl aneb Co Čunek (ne)řekl

Dne 20. února dorazil do Kroměříže Jiří Čunek. Údajným cílem jeho návštěvy bylo informovat občany o plánu nové nemocnice ve Zlíně. Své první dojmy jsem již sdělil v komentáři na svém facebookovém profilu. Poté se objevilo několik komentářů politiků, kteří se debaty účastnili. Tyto komentáře pro mě byly spíše zklamáním. Jako by se nikdo hlouběji nezamýšlel nad tím, co vlastně Čunek řekl. Většinou byla tato vyjádřením zajímavá leda tak tím, že slovo hejtman ve spojitosti s Čunkem psala jako HATEman (z anglického hate, čti hejt, ve významu nenávidět). Nejzajímavější snad bylo, když jedna politička rozebírala podnikatelské aktivity Penty, která Čunkovi dodala poradce, ale to by možná stačilo shrnout větou, že Penta je společnost, která hraje na zisk.
Continue reading

Písemný podklad k interpelaci ve věci situace v Biopasu

Přeplněný kontejner na skloVážený pane místostarosto,
jak jsem již sdělil na zastupitelstvu, obrátilo se na mě v poslední době několik zaměstnanců (či rodinných příslušníků těchto zaměstnanců) společnosti BIOPAS, kteří jsou nespokojeni s děním uvnitř společnosti. Předmětem jejich kritiky jsou tyto jimi sdělené skutečnosti:

  • mzdy zaměstnanců BIOPASu jsou nízké, na dosažení slušné mzdy dle představ zaměstnanců je třeba odpracovat vysoký počet přesčasů;
  • v důsledku nízkých mezd a dalších skutečností dochází k odchodům zkušených zaměstnanců;
  • o práci ve společnosti je vzhledem k úrovni mezd malý zájem, BIOPAS tak řadu pracovních pozic neobsazuje nebo obsazuje nezkušenými zaměstnanci s nízkou pracovní morálkou, jejichž práce není kvalitní a nelze se spolehnout na docházku takových zaměstnanců;
  • vzhledem k tomu jsou zkušení zaměstnanci BIOPAS nuceni pracovat s takto nabíranými zaměstnanci, se kterými je špatná spolupráce, a vzhledem k neobsazeným místům jsou nuceni např. odkládat dovolené, což vše zvyšuje jejich nespokojenost s firmou;
  • tento stav pak logicky ohrožuje pravidelnost svozu odpadu.

Přeplněný kontejner na skloNa základě výše uvedeného Vás prosím v součinnosti se společností BIOPAS o zodpovězení následujících otázek:

  1. Kolik je v současné době v BIOPASu zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích (např. k 1. 1. 2019)?
  2. Kolik eviduje BIOPAS neobsazených pracovních míst v členění dle pracovních pozic (např. k 1. 1. 2019)?
  3. Jaká byla v BIOPASu v roce 2018 fluktuace zaměstnanců, tzn. kolik v daném roce vzniklo a zaniklo pracovních poměrů a jakých pracovních pozic se tyto změny týkaly?
  4. Kolik odpracovali zaměstnanci BIOPASu v roce 2018 průměrně hodin za měsíc dle jednotlivých pracovních pozic?
  5. Jaká byla v roce 2018 na jednotlivých pracovních pozicích průměrná měsíční a hodinová mzda?

Dále se chci, vzhledem k vlastním k vlastním zkušenostem i informacím od dalších občanů, při této příležitosti zeptat, zda BIOPAS při svozech odpadu eviduje místa, odkud vyváží přeplněné kontejnery. Sám jsem se v místě vlastního bydliště setkal v minulém roce několikrát s přeplněným kontejnerem na sklo, v tomto roce zatím jednou (11. a 12. 1. 2019, fotografie přikládám). Domnívám se, že k evidenci přeplněných kontejnerů by stačila jednoduchá mobilní aplikace, ve které by řidič popelářského vozu jen klikl na typ kontejneru (bílé sklo, barevné sklo, plast, papír, zbytkový) a program by si zapsal GPS souřadnice místa, datum, čas a typ kontejneru. Z takto získaných dat by se pak dala snadno zjistit místa, kde jsou kontejnery pravidelně přeplněny, a na těchto místech by mohl být navýšen počet kontejnerů či být posílena frekvence svozu.

Předem děkuji za zodpovězení otázek. Věřím, že zájmem nás všech je zajištění stability svozu odpadu ve městě, a tak i vedení města bude této problematice věnovat náležitou pozornost.

S pozdravem

Ing. Michal Kostka

Konec roku v Kroměříži

Tak nám skončil rok 2018. Pro mě osobně rok mnohé změnil, děly se věci dobré i zlé. Mimo jiné jsem absolvoval tři úspěšné volby – byl jsem zvolen místopředsedou okresní organizace KSČM, zastupitelem města a znovuzvolen členem správní rady TJ SLAVIA Kroměříž. I když zejména volby do zastupitelstva měly hořkou příchuť – historicky nejhorší výsledek KSČM.

Silvestrovský večer jsem se politice věnovat moc nechtěl. Chtěl jsem si odpočinout, popít s přáteli, pobavit se. Stejně se mi politika jako taková nevyhla. Dotaz, kdo je odpovědný za veřejné osvětlení ve městě, byl poměrně banální (pokud někdo ještě nemá jasno – jde o Kroměřížské technické služby). Méně veselé už bylo vyprávění matky postižené dcery, která popisovala některé věci, které u nás pro takové lidi nefungují zcela dobře. Druhé neveselé vyprávění bylo od bezdomovce, který popisoval, jak mimo jiné kolotoč exekucí znemožňuje mnohým lidem v podobné situaci se zapojit do normálního života. Oběma jsem samozřejmě nabídl, ať se mi ozvou, že bychom pak např. ve spolupráci s poslankyní mohli napomoct řešení jejich situace např. nějakou interpelací. Což platí i pro kohokoliv dalšího, kdo by se dostal do nějakých obdobných potíží – v KSČM Vás určitě vyslechneme, a pokud to bude reálné a rozumné, pokusíme se Vám pomoct najít řešení.

Co mě však pobavilo, že zmiňovaná matka i bezdomovec mě považovali za zástupce pirátské strany. Oběma jsem tedy osvětlil svou politickou příslušnost a doplnil jsem, že piráti jsou na mě málo digitální. Teď jsem jen zvědav, zda to piráti, kteří zjevně mé stránky podrobně sledují, vezmou jako nadsázku nebo mě budou zase kritizovat, jak je „hejtíčkuji“.

Z čehož snad vyvodím to, co bych chtěl všem popřát do Nového roku – ať se nám všem daří co nejvíce pomáhat lidem s postižením, ať co nejvíce mizí bezdomovectví, a ať se takové problémy nedotýkají Vás osobně, a pokud ano, ať se rychle úspěšně vyřeší.
Continue reading

Poděkování voličům

Vážení, děkuju! Jste skvělí! Vážím si Vaší podpory. Jsem tam, i když je mi líto, že mandátů pro KSČM je tak málo. No nic, máme 4 roky, abychom to zlepšili. Tak mě hlavně pozorně kontrolujte, jestli Vás zastupuju dobře…